Eleksikon.dk

Golden Ratio

Golden ratio, også kendt som guldforholdet eller den gyldne snit, er en matematisk proportion, der beskriver forholdet mellem to dele af en ting, så den mindre del er i samme forhold til den større del, som den større del er i forhold til hele ting.  Guldforholdet bruges i en række forskellige områder, herunder arkitektur, kunst, design, musik, biologi og matematik. I arkitektur og kunst bruges det ofte til at skabe balance og harmoni i kompositioner, mens det i biologi bruges til at beskrive forholdet mellem dele af planter og dyr. I matematik bruges det også til at beskrive en række forskellige mønstre og proportioner, der findes i naturen.

Oprindelse af Golden Ratio

Det er ikke kendt med sikkerhed, hvem der opfandt guldforholdet, da det kan spores tilbage til oldtidens Grækenland og Egypten. Den græske matematiker og filosof, Pythagoras, og hans elever er ofte krediteret med at have undersøgt og formuleret guldforholdet, men det var den græske matematiker og arkitekt, Phidias, der sandsynligvis først anvendte guldforholdet i arkitektur og kunst.

Matematisk formel

Den matematiske formel for golden ratio er
(a+b)/a = a/b = (√5 + 1)/2.

Hvem er Phidas

Phidias (også stavet Pheidias) var en græsk kunstner og arkitekt, der levede i det 5. århundrede f.Kr. Han er bedst kendt for at have skabt nogle af de mest berømte skulpturer i oldtidens Grækenland, herunder de to store kultfigurer i Zeus-templet i Olympia og Athena Parthenos i Parthenon-templet i Athen. Phidias var også ansvarlig for at designe og supervise bygningen af Parthenon-templet, som stadig står i dag som et af de mest imponerende eksempler på antik græsk arkitektur. Hans arbejde var kendt for at være yderst detaljeret og for at have en høj kunstnerisk kvalitet. Han var også kendt for at have brugt guldforholdet i sine skulpturer og arkitektur. Phidias var en af de mest berømte og ansete kunstnere i sin tid, og hans arbejde blev betragtet som en model for efterfølgende generationer af græske kunstnere. Desværre har meget af hans originale arbejde overlevet tidens tand, men mange af hans kopier og afbildninger kan stadig ses i museer verden over.